2016-02-22

Hur ansöker man om och vad krävs det för att få ett permanent uppehållstillstånd, samt en permanent uppehållsrätt och ett permanent uppehållskort som gäller inom hela EU och i Sverige?

Hej!

Jag är medborgare i en icke EU land, har varit gift i nästan 5 år med en EU medborgare, och har fått ett 5 års tillfälligt uppehållstillstånd på grund av detta, vilken nu går ut i september. Hela den perioden bodde jag i Sverige.

Men jag och min man bor inte längre tillsammans, och vill skilja oss, både han och jag har andra partner nu, hur påverkar det min situation här i Sverige?

Jag jobbar, har ganska bra inkomst. Kan jag fortfarande söka svensk medborgarskap, om vi skiljer oss?

På migrationsverkets hemsida har jag hittat lite information, men inte tillräckligt, vill gärna veta exakt information, lag och paragraf nummer om det finns i sånt situation som jag har, för att blir inte tvungen och flytta från Sverige.

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/EU-medborgare-och-varaktigt-bosatta/Efter-fem-ar-i-Sverige/Permanent-uppehallskort.html

En sak till, min ny partner är också från EU landet, efter jag skiljer mig, vill vi bo tillsammans, kan det påverka i min situation?

Hoppas att jag får hjälp från er!

Med vänliga hälsningar

Uma


Hej Uma

Vi måste först börja med att reda ut och göra de hela klart. Att det är en stor skillnad på att ansöka om ett permanent uppehållstillstånd efter 5 år i Sverige, och att göra en ansöka om och få ett svenskt medborgarskap.

Som vi förstår din frågor till oss här.
Så undrar du nu om vilka regler som gäller för att ansöka om ett permanent uppehållstillstånd och en permanent uppehållsrätt inom EU och i Sverige, och detta istället för det som du nu har, och som är ett tillfälligt uppehållstillstånd på 5 år, och för att du senare eventuellt skall kunna ansöka ett svenskt medborgarskap

I september i år uppfyller du ju alla kraven för att få en permanent uppehållsrätt inom EU och i Sverige enligt lagstiftningen, och mer om dessa reglerna finns att läsa på Migrationsverkets hemsida här.


Vi rekommendera dig att du direkt i september när du uppfyller alla lagkraven. Att du ansöker omgående om ett permanent uppehållstillståndskort och en uppehållstillståndsrätt inom EU och i Sverige. Detta eftersom du då uppfyller alla lagkraven och kriterierna samt reglerna, och detta helt utan att få några som helst problem med att få ett sådant permanent uppehållstillstånd, och därmed kommer du att direkt bli beviljad ett sådant permanent uppehållskort samt en permanent uppehållsrätt inom EU och i Sverige.

För om du ansöker tidigare och dessutom har har skilt dig från din nuvarande man, och du ansöker om ett permanent uppehållskort och en permanent uppehållsrätt inom EU och i Sverige. Då hamnar du automatiskt under dessa undantags reglerna i stället och som finns under rubriken ”Att behålla uppehållsrätt i vissa fall”, och som du kan läs mer om här.

Å därmed risker du att få mycket större mer problem med din ansökan, och att det kommer att dra och ta mycket längre tid för att du skall få igenom din ansökan om permanenta uppehållstillståndsrätt och ett permanenta uppehållsort inom EU och Sverige.

Plus att uppfyller du inte Utlänningslagen 2005:716 och lagkraven enligt dem särskilda reglerna som finns under rubriken ”Att behålla uppehållsrätt i vissa fall” här. Så riskerar du nu att helt och hållet att förlora hela din uppehållsrätt inom hela EU och i Sverige.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar