2015-12-18

Vad gäller när man sluter ett affärsköpe- leverans- samt avtal och kontrakt mellan två olika företag och affärspartners via fax?

Hej!

Min firma har slutit ett avtal (ofullständigt, tycker jag) per fax. Det gällde ett köp av 50 kartonger kopieringspapper.

Nu har vi råkat lite i tvist angående var och när som kartongerna med kopieringspapper ska avlämnas och vad det får kosta.

Undrar vad är det som gäller egentligen???

Snälla, hjälp

Mvh, Sven


Hej Sven

Ett avtal mellan två företag följer avtalslagen, och som innebär att det råder helt fri avtalsrätt mellan parterna.

Samt att ett avtal som är underskrivet och som har slutit via en faxkommunikation, är precis lika giltigt som vilket annat som helst avtal som man har slutit mellan två parter.

Eftersom vi nu inte har tillgång till en kopia på ditt fax och avtal avseende köpet och leverans av kopieringspappret till dig. Kan vi här bara svara generellt på vad som gäller.

Allt som står i faxet mellan er är det som är avtalat mellan parterna och inget annat.

Till exempel: Står det pris och när det skall betalas så är det avtalat mellan er. Men står det inget om när eller hur det skall levereras, så är detta alltså inte avtalat mellan er osv.

Så kort kan man säga. Att det är bara det som står ordagrant i avtalet mellan parterna som är avtalat och som gäller mellan er. Allt annat som någon part nu hävdar i efterhand, är alltså inte avtalat mellan parterna om det inte står uttryckligen i avtalet.

Allt som avtalas senare mellan parterna om till exempel leverans osv. ser man som ett tilläggs avtal till det första avtalet och huvudavtalet som har tecknats mellan parterna. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar