2015-11-18

Kan man blir ekonomiskt ansvarig och ersättningsskyldig för en begravning som man har beställt till ett dödsfall och för ett dödsbos räkning?

Hej.

Min mamma gick bort för ett par månader sen, och det finns inga ekonomiska tillgångar i dödsboet. Jag har varit i kontakt med socialkontoret i den kommun som är ansvarig. Dock så täcker inte det ekonomiska bistånd de ger kostnaden för begravningen etc.

Min fråga är då om jag, p.g.a. att det är jag som kontaktat begravningsbyrån och ordnat med allting, blir ansvarig att betala resterande belopp?

Jag har försökt söka efter svar på denna fråga, och det verkar väldigt otydligt, det är därför som jag mejlar er.

Är det inte så att om inte tillgångarna i dödsboet inte räcker till så kan dödsboet försättas i konkurs, också att begravningsbyrån ändå får betalt, eller blir det jag som ska betala, vad säger lagen?

Läste även detta, som verkar vara ett snarlikt fall: https://www.notisum.se/rnp/domar/rh/RH010043.htm

Men har svårt att tolka detta, så åter igen, vad är det som gäller?

Tacksam för svar

Mvh Eva


Hej Eva

Om det inte finns tillräckligt med ekonomiska tillgångar i ett dödsbo, och inte kommunens ekonomiska bidrag går in och täcker upp den uppkomna bristen på tillgångar, så försätts dödsboet i konkurs.

Men bara för att dödsboet går i konkurs, så kommer detta inte innebära att begravningsbyrån får betalt för sin kostnader och sin faktura.

I Sverige kan man inte ärva skulder i ett dödsbo, och så som man råkar ut för att man många gånger göra i andra länder och då typ Spanien osv.

Nu över till frågan om du kan bli betalningsskyldig för begravningen eftersom det är du som har beställt den.

I rättsfallet som du refererar och länkar till här ovan, så utgår man underförstått i att du har en fullmakt som bröstarvinge att företräda dödsboet, och därmed rätten att beställa en begravning för dödsboets räkning och i dess namn.

En bra liknelse är att om du har en fullmakt att ta ut pengar, och detta för att betala en fullmaktsgivares räkningar. Å du sedan tar ut och betala dina egna räkningar med fullmaktsgivarens pengar. Så blir du per automatik skyldig att betala tillbaka till fullmaktsgivaren, och detta eftersom du då har missbrukat samt överträtt dina befogenheter för vad fullmakten omfattar.

Men betalar du bara fullmaktsgivarens räkningar, och inte tar ut något ut över detta för egen räkning och vinning. Så har du inte överskridit dina befogenheter om vad fullmakten avser samt omfattar, och därmed blir och kan du inte bli ersättningsskyldig till fullmaktsgivaren.

Det som avgör om du bli betalningsskyldig eller inte är följande omständigheter alltså:

Är det en billig, normal eller dyr begravning jämförbart med genomsnittspriset? Har du beställt en billig eller normalpris begravning så slipper du betala. 

Var du i god tro om att dödsboet skulle ha tillgångar och kunna betala begravningskostnaden när du beställde begravningen, så slipper du betala. Hade du däremot vetskap om att dödsboet inte skulle kunna betala för begravningskostnaderna när du beställde den, så kommer du får betala begravningsbyrån för begravningen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar