2015-11-17

Hur kan och skall jag ta ut min ekonomiska upphovsrätts royalty på en produktidé som jag väljer att överlåter till ett annat bolag och företag?

Hej

Jag är anställd på ett kommunalt fastighetsbolag och har gett en entreprenör en större produktidé som han har verkställt och nu producerar. Och fler produkter är på gång.

Vi båda är överens om någon typ av delad förtjänst. Då detta kommer att bli ganska aktuellt och stort framöver.

Har pratat om royalty (om jag startar en enskild firma och fakturerar för konsultuppdrag) eller sitta med i styrelse då han kommer att starta aktiebolag.

Hur gå till väga och vad är enklast för mej som är anställd?

Och vad är rimligt i royalty eller procent på förtjänst?


Hej

Vad som är en rimlig ersättning är omöjligt för oss att svara här. Eftersom vi inte vet vilken typ av produktidé det är, och vilka marginaler den har, samt vilka förtjänst och vinst möjligheter som produktidén har och kan generera för både säljare och köpare av produkten osv.

Men det råder avtalsfrihet på området, så kan du göra vilket som helst av dem två olika förslagen som du föreslår här ovan.

Skall du bara erbjuda din produktidé exklusivt till den nu aktuelle entreprenören, och fortsätta vara anställd på fastighetsbolaget. Så blir det enklast och minst administration om du får ett antal aktier i entreprenörens bolag, och att du får sitta med i styrelsen så du få inflyttande och insyn i bolaget. Därmed kan du kontrollera att du får den överenskomna royalty ersättningen utbetald i from av antingen aktieutdelning eller som lön från bolaget.

Tänker du däremot sälja flera produktidés upphovsrätter till flera olika bolag. Så blir de enklare om du startar och skaffar ditt egna bolag, och därmed säljer upphovsrätter där ifrån och tar in din royalty ersättningen i ditt eget bolag. 


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar