2015-10-29

Vad och vilka renoveringskostnader får och kan man göra skatteavdrag för vid en försäljningen av en privatbostad och småhusfastighet?

Hej!

Vi har forsögt at få klart svar fra Skatteverket om hvilket arbejde der kan trækkes fra et eventuelt fortjeneste ved salg af vores hus. Men det er ikke lykkedes os og derfor henvender vi os hos jer, med håb om at få svar fra jer.

Sagen er at vi köbte et hus i 2010 som egentlig var klar til nedrivning, men vi valgte at renovere det på grund af husets historie. Alt indvendigt og udvendigt blev skiftet. Huset er som nyt i dag.

Vil det "nye" hus være omfattet af 5 års reglen eller vil vi til enhver tid kunne trække regningerne fra, når huset skal sælges?

Er der eventuelt fortilfälde af sager, hvor husegere har renoveret alt og hvis der er det, hvordan er sagen endt i forhold til en afgørelse om skat af fortjenesten.

På forhånd tak!

Venlige hilsner
Tina


Hej Tina

Din fråga är mycket svår att svara på när vi inte har sett bilder på huset före och efter renoveringen. Plus att då reglerna om avdrag vid försäljning för renoveringar av sin bostad är ganska nya så finns det inga predikat och avgjorda domar som säger var dem olika bedömningarna och gränserna går.

Men här är en video gjord av skatteverket som förmodligen kan ge dig en ganska bra information om vad som gäller för avdragsrätten vid försäljning av småhus och din privatbostad och hur man beräknar den.


Med hjälp av dessa frågor kan du ta reda på om du har rätt att göra avdrag.
 • Vad har du gjort?
  Ny-, till- och ombyggnad, byte till bättre material, nytillskott eller reparation och underhåll – vissa förbättringar ger avdrag med hela utgiften och andra med en del av utgiften.
 • När gjorde du förbättringen?
  Årtalet som förbättringen gjordes avgör om du får avdrag eller inte.
 • Uppfyller du grundreglerna?
  För att du ska få göra avdrag finns vissa grundregler.


Förbättringar som du har gjort.
Skatteverket delar in utgifter för förbättringar i två kategorier– grundförbättringar eller reparationer och underhåll – med olika regler. Du kan se fler exempel på vad som räknas till vilken kategori på respektive sidor.

Grundförbättringar
Det är till exempel ny-, till- och ombyggnad samt nytillskott av utrustning som inte funnits tidigare. Avdrag får göras för hela utgiften. Byter du till bättre material får du dra av en del av utgiften.

Reparation eller underhåll
Det är till exempel att byta handfat eller att måla om väggar. Avdrag får göras för den del av utgiften som är kvar när du har minskat utgiften med en uppskattad summa för slitage.

Årtal och perioder
Period för reparationer och underhåll
Utgifter för reparationer och underhåll får bara dras av om du har haft dem under året du säljer eller de fem föregående åren.
5 års regeln innebär att följande gäller om du har sålt bostaden:
 • 2014 – du ska ha haft utgifterna under åren 2009 till och med 2014
 • 2015 – du ska ha haft utgifterna under åren 2010 till och med 2015.

Grundregler
Dessa regler måste alltid vara uppfyllda för att du ska ha rätt att dra av utgiften.
 • De sammanlagda utgifterna ska vara minst 5 000 kronor under ett kalenderår.
 • Reparationer och underhåll måste ha gjort att bostaden är i bättre skick vid försäljningen än vid köpet. Det innebär att du inte kan få avdrag om bostaden var nybyggd vid köpet.
 • Det ska vara faktiska utgifter som du har haft under den tid som du har ägt bostaden.
Har du ärvt bostaden eller fått den genom testamente, gåva eller bodelning får du även göra avdrag för tidigare ägares utgifter. Det gäller både småhus och bostadsrätt.

Utgifter som inte får dras av
 • Värdet av ditt eget arbete
 • Utgifter som täcks av försäkringsersättning. Se exempel nedan.
 • Del av utgiften som motsvaras av skattereduktion för rotarbete.
  Avdrag vid försäljning under Rot & rutarbete
 • Utgifter som du har haft före 1952 för småhus eller ägarlägenhet

Spara kvitton och fakturor
Skatteverket kan begära att du visar hur du har räknat fram utgifterna för förbättringar. Det är därför viktigt att du sparar alla kvitton och fakturor även efter att du har lämnat in din deklaration. De är bevis för att du ska få göra dina avdrag. Saknar du kvitton eller fakturor måste du kunna bevisa omfattning av och tidpunkt för dina förbättringsarbeten med andra dokument. Det kan till exempel vara ritningar, betalning, lån, intyg, prisstatistik och bygglov och fastighetsdeklaration för fastighet samt fotografier med mera.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar