2015-09-24

Vad är det för skillnad på att yrka om en fullgörelsetalan respektive en fastställelsetalan?

Hej

Min förre detta man har sålt /överlåtit sin lägenhet till sina barn för att undanhålla medel under pågående process.

Jag har till TR yrkat återvinning.

De vill nu veta om jag vill föra en fullgörelsetalan eller fastställelsetalan.

Vilket ska jag yrka?

Mvh Nina


Hej Nina

Utifrån de du skriver och eftersom vi inte är insatt i detaljerna i ditt ärende. Kan vi inte råda dig om vilket som du nu skall yrka på.

Men här är en förklaring till vad de innebär att yrka på en fullgörelsetalan respektive en fastställelsetalan.

Fullgörelsetalan
En talan för att få en annan part att fullgöra något.
En fullgörelsetalan väcks av en part (käranden) för att få en annan part (svaranden) att fullgöra något, exempelvis betala pengar enligt skuldebrev eller utge viss egendom. Om talan bifalles blir domen en exekutionstitel.

Fastställelsetalan
En talan för att slå fast om ett visst rättsförhållande föreligger.
En fastställelsetalan kan väckas för att avgöra huruvida ett visst rättsförhållande består, om ovisshet råder om detta och denna ovisshet är till nackdel för käranden ("denna länder käranden till förfång", RB 13:2). Yrkandet får inte gälla rättsfrågor i allmänhet, och inte heller ett rent faktiskt förhållande.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar