2015-09-23

Får en polisman sätta handfängsel på ett oskyldigt barn under 15 år som var lugn, sansad & samarbetsvillig?

Hejsan!

Jag skulle vilja veta om en polisman får sätta handfängsel på ett oskyldigt barn under 15 år som var lugn, sansad & samarbetsvillig.

Mvh Linda


Hej Linda

Så här står det i polislagen (1984:387)

8 § En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås. Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som avses i 2 kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första stycket. 5.

Så som du beskriver situationen så borde de inte behövas och vara förenligt med polislagen här ovan att belägga personen med handfängelse i den aktuella situationen.

Men frågan är vad som har förevarit innan själva gripandet sker? Det framgår inte av din redogörelse och fråga. Till exempel har de varit mycket bråk och stökigt samt förekommit flykt försök långt innan gripandet sker och personen beläggs med handfängsel. Så kan de vara motiverat att man sätter handfängelse på en person, och detta även om denna var lugn när själva gripandet sker.

Så vad man måste göra för kunna bedöma saken korrekt. Är att man måste ta hänsyn till hela situationen och händelseförloppet, detta för att kunna komma fram till en riktig bedömning och slutsats.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar