2015-09-02

Hur skall ett arv fördelas mellan syskon och syskonbarn när ett syskon avlider precis efter att de första syskonet avlidit?

Hej igen Eje

Intressant svar ni har fått samt fråga som du ställer till oss här.

Vårt första svar till dig som finns på länken här. Bygger på dem uppgifter som du har givit till oss, och på dem förutsättningar som är dem mest vanligt förekommande.

Se våra övriga svar här nedan i kursivstil efter dina frågor.

Alla svar som vi har lämnat här bygger på att de inte finns något testamente som påverkar hur arvet skall fördelas o.s.v.


Hej Juristen och tack för ditt svar.

Följdfrågor:

1. En annan jurist gav ett annat svar till en av de inblandade i detta dödsbo.
Det svaret var att om dödsfallet inträffar innan arvskiftet var klart
så stannar arvet kvar i dödsboet, dvs det blir bara en dödsbo (del-) ägare kvar.

Men i väldigt sällsynta och unika fall kan delningen av ett arv bli annorlunda. T.ex. om de inte rör sig om bröstarvingar och väldigt avlägsna släckningar långt ut på vardera kant. Så kan den andra juristens svar vara rätt, och om denna jurist har mer ingående fakta och kunskap i ärendet än vad vi har fått av dig här. Men som du själv skriver troligtvis är det inte så.

Plus frågan är om den andra personen som har frågat en annan jurist. Har ställt exakt samma och har presenterat frågan på exakt samma sätt, och som du har gjort till oss här tidigare? För har hen inte gjort detta, så kan svaren bli väldigt olika.

De skulle vara mycket intressant att höra hur den andra juristen har resonerat, och till varför denna har kommit fram till att arvingarna efter den nu avlidne 2, inte skall ha något arv efter den avlidne nr 1. Får du något svar på denna frågan av den andra juristen, så får du gärna återkomma och redovisa de svaret till oss här.

2. Om detta ovan svar är fel, vilket förefaller troligt, så måste det finnas en
tidpunkt/brytpunkt i tidskedjan när ditt svar börjar gälla.
Dvs vid vilken tidpunkt skall den ene av två dödsbodelägarna dö för att
ditt svar skall gälla?

Det är bara titta på dödsfalls intygen om på vilken dag och tid som dem båda är dödförklarade. Vårt svar utgår ifrån att bouppteckningen är gjord och registrerad samt godkänd av skatteverket (och de var tidigare tingsrätten som registrerade samt godkände bouppteckningar), och detta var gjort före de att dödsbodelägaren avlider. 


3. Hen kan uppenbarligen inte dö före den man skall ärva, eller?

T.ex. om de är gift par, så skall den överlevande sitta kvar i orubbat bo tills denne avlider, och barnen som moren då har ifrån ett tidigare äktenskap ärver inte förrän deras styvfar avlider, i de här exemplet. Så ja, man kan dö innan man får ut sitt arv vid vissa omständigheter.

4. Tillfogas skall att personen som avlidit och därmed hennes dödsbo
inte har några andra arvsberättigade anhöriga.
Dvs den avlidne har inga andra arvingar än sina syskon = de två dödsbodelägarna.

Om en som avlider inte har några barn, så är de dennes föräldrar som i första hand ärver den avlidne. Skulle den avlidnes föräldrar vara döda. Så är de den avlidnes syskon och syskonbarn som ärver den avlidne. Finns inte detta så tillfaller arvet vanligtvis allmänna arvsfonden.

Vänligen
Eje

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar