2015-09-11

Hur exporterar jag samt vilken dokumentation och deklaration behöver jag göra för att exportera?

Hej!

Jag vill skicka till min bror i Vitryssland en mjölk anläggning från EU land. Den kommer levereras med en last bil, han kommer skriva full transportdokumentation.

De säger att jag bör göra en tull dokumentation för export av anläggningen. Vilken dokument är det och hur jag bör gå vidare med det?

Med vänliga hälsningar,
Elchin


Hej Elchin

När du vill exportera en vara ska du deklarera varan för export. Det gör du genom att lämna en exportdeklaration så kallat en elektronisk tulldeklaration själv, eller genom att ta hjälp av ett ombud.

Möjlighet att lämna exportdeklaration på blankett finns bara för resande privatpersoner och som reservrutin om Tullverkets system är ur funktion. Om uppgiftslämnarens system (ditt eget ett ombudets) tillfälligt inte fungerar kan du i vissa fall få tullklareringsexpeditionens godkännande att lämna exportdeklaration på blankett.

När du deklarerar elektroniskt behåller du de styrkande handlingarna på företaget. Du ska vara beredd att presentera styrkande handlingar som visar att uppgifterna i din deklaration är korrekta.

Om du deklarerar på blankett lämnar du den tillsammans med styrkande handlingar till tullklareringsexpeditionen på den ort/plats där varorna lastas eller packas för export. Styrkande handlingar är dokument (till exempel faktura och exporttillstånd/licens) som visar att uppgifterna i din deklaration är korrekta.

Tulldeklarationen kan du lämna:
  1. elektroniskt via EDI eller Tullverkets internetdeklaration, TID till Tulldatasystemet, TDS eller
  2. som privatperson när det avser icke kommersiella varor och om reservrutin används skriftligt på blanketten Enhetsdokument, ED.
Blanketter
Enhetsdokument (Word)Word 
Länkar
Deklarera elektroniskt 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar