2015-08-31

Om en arvinge och dödsbodelägare avlider och dör innan dödsboet efter den första avlidna dör. Vem ärver hur och vad då?

Hej,

Fråga:
A. Vad händer med ett arv om en av två dödsbodelägare dör innan arvsskiftet är genomfört?
B. Blir då den avlidne dödsbodelägarens kommande dödsbo arvsberättigad?

Övriga fakta:
Bouppteckning är klar och godkänd av skatteverket. Kapitalisering pågår, dvs all fast egendom/fastigheter omvandlas till pengar i dödsboet.

Vänligen,

Eje


Hej Eje

Svaret på dina frågor är:

A. Man genomför arvskiftet och delar som om den avlidne personen skulle ha levat.

B. De blir den avlidne dödsbodelsägarens arvingar som träder in i dennes ställe i de första dödsboet, och även äver dennes andel där av de första dödsboets tillgångar.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar