2015-07-03

Hur säger man upp och ändra i befintligt ingånget avtal och kontrakt, utan gör sig skyldig till kontraktsbrott och urkundsförfalskning?

Hej

Jag bor i en nyproducerad bostadsförening. Byggbolaget som byggde denna ordnade en lösning där man har ett nyttjanderättsavtal med Företaget A.L. om 32 platser dygnet runt och 29 platser
nattparkering.

Jag fick meddelande om att det fanns ett ledigt kontrakt på dygnet runt och skrev på ett bilplatsavtal (löptid tills vidare) mellan mig och A.L. och betalade in den första månadshyran. Tre veckor senare fick jag tillbaka detta avtal påskrivet och passagebrickor till platsen.

Då eftersom jag fått parkering köpte jag en bil (har tidigare inte haft bil) eftersom det är dyrt (med 120 kr dygnet) att stå dagtid på gatuparkeringen.

En och en halv dag innan kontraktet börjar löpa så upptäcker A.L att de upprättat ett avtal för mycket (brist på parkeringsplatser finns inte), och annullerar utan att ta kontakt med mig avtalet och spärrar passagebrickan och parkeringstillståndet.

Jag tar kontakt med A.L men de vägrar prata med mig och hänvisar till BRF. BRF tar kontakt med A.L och jag får ny passagebricka och tror då att allt löst sig.

När det nya avtalet kommer så ser jag att de tagit det befintliga av mig underskrivna avtalet, och ändrat avtalsnummer och "tipp-exat" tid T.S.V till datum 3 mån fram.

Detta på ett avtal som båda har skrivit under på. Detta avtal godkänner inte jag eftersom det tydligen (på hörsägen från BRF) avser en nattparkering (18.00 - 08.00 vardagar och fritt helger). Detta är inte intressant för mig eftersom jag står gratis 17.00 - 09.00 och helger på angränsande gata kommunal parkering.

Igår kom dessutom ny faktura på 330 kr / mån vilket är hyran för nattparkering men där har man skrivit det gamla kontraktsnumret (det uppsagt).

Min fråga är:
Kan de göra så här ?
Är det inte brottsligt att ändra i tipp-ex i ett befintligt av mig underskrivit kontrakt ?

M.V.H
Mats


Hej Mats

Del 1 Civilrättsligt

Att A.L. har hyrt ut för många parkeringsplatser är inget som du kan eller skall ta ansvar för. Detta är deras problem att lösa, och enligt parkerings kontrakt med dig så har dem ingått ett avtal med dig om att du skall får parkera enligt detta parkeringsavtalets villkor och inget annat.

Önskar någon part i ett kontrakt göra ändringar, så måste den parten som vill göra ändringar säga upp kontraktet helt hållet, eller till omförhandling av villkoren i ett avtal. Att göra som A.L. har gjort och bara bara spärra dina nyckelbrickor också vidare, så du inte kan utnyttja din parkering enligt avtalet. Innebär att dem har begått ett kontraktsbrott. Detta eftersom dem inte har sagt upp parkeringsavtalet med dig (oftast 3 månader), så som avtalet säkert förskriver i klausulerna i kontraktet.

Med anledning av att dem inte har juridiskt följt kontraktet, och inte har levererat det som kontraktet utlovar, samt inte har sagt upp det enligt dem gällande villkoren. Så kan du stå på dig och hävda att dem skall fullfölja det första parkeringsavtalet som upprättades emellan er. Å klarar dem inte av att fullfölja avtalet, så innebär det att dem är ersättningsskyldiga till dig för dina merkostnader, och även skadeståndsskyldiga för att dem inte har klarar av att uppfylla avtalet gentemot dig.

Underlåter eller vägrar en av parterna i ett ingånget avtal att upp fylla avtalet och dess villkor. Så har den andra parten rätt att stämma mot parten och kräva att denna upp fyller avtalet, eller utger ersätter till den skadelidande parten så denna går skadeslös.

Del 2 Straffrättsligt

När en part (A.L.) gör ändringar i ett befintligt avtal (tipp-exar i kontraktet i de här fallet), och detta utan att båda parter är helt hållet överens om detta. Så gör man sig direkt skyldig till urkundsförfalskning enligt brottsbalken, och detta är klart och tydligt direkt straffbart.

Plus att när dem återanvänder ett avtal som dem anser sig har sagt upp, och att dem nu hävda att det är ett helt nytt avtal (efter som datum ändringen är gjord på avtalet och dem har skickat ut inbetalningskort) enligt ett avtal som du inte har tagit dela av och undertecknat självmant. Så innebär detta att dem även har gjort sig skyldiga till att förfalska din namnteckning på ett kontrakt, och enligt strafflagen anser man det extra allvarligt på någon förfalskar ens namnteckning.

Detta kan du polisanmäla och lägger polisen och åklagaren ned utredningen, så har du rätt att väcka enskilt åtala mot A.L. för urkundsförfalskningen, och kan därmed också begära skadestånd för den skada som du lidit på grund av deras kriminella handlande.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar