2015-07-02

Har en hyresvärd och bostadsrättsförening rätt att ta ut hyra av en andrahandshyresgäst?

Hej en kort fråga:

I en bostadsrättsförening där en bostadsrätt består av en lokal, får brf endast ta ut en avgift om lokalen delas upp i flera delar och hyrs ut till flera olika företag? Får bostadsrättsföreningen ta ut en avgift per andrahandsuthyrning i samma lokal av bostadsrättsinnehavaren som hyr ut.

Mao får brf ta ut t.ex. tre andrahandsuthyrningsavgifter av bostadsrättsinnehavaren om han hyr ut sin lokal till tre skilda bolag?

Med vänlig hälsning

RB


Hej RB

Svaret här är skrivet utan att vi har tagit del av och läst igenom ditt hyreskontrakt och bostadsrättsföreningen stadgar.

Men en hyresvärden och bostadsföreningen har inte rätt att ta ut mer än en hyresavgift per hyreskontrakt som dem skriver med varje hyresgäst. Alltså har dem bara rätt att ta ut en hyresavgift per lägenhet eller lokal som dem hyr ut som hyresvärd och bostadsrättsförening.

Om en hyresgäst hyr ut sin bostad eller lokal i andrahand. Så har alltså inte hyresvärden och bostadsrättsförningen rätt att ta ut någon hyresavgifter av andrahandshyresgästen. Detta eftersom hyresvärden och bostadsrättsföreningen inte har något hyreskontrakt med andrahandshyresgästen.

Men tänk på att den som hyr ut i andrahand alltid måste ha hyresvärdens godkännande innan en andrahandsuthyrningen sker. Har man inte detta godkännande av hyresvärden, så kan man förlora rätten till den lägenheten eller lokalen som man hyr ut i andrahand.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar