2014-06-22

Ny lag 1 juli 2014: Egenmäktighet av barn får utvidgat straffansvar och omfattas av större krets av personer än vårdnadshavare

Straffansvaret vid egenmäktighet med barn utvidgas. Straffansvaret för egenmäktighet med barn när gärningsmannen själv har del i vårdnaden utvidgas så att det omfattar också olovliga undanhållanden av ett barn och inte, som tidigare, enbart olovliga bortföranden. Ansvaret kommer därigenom att i huvudsak motsvara vad som gäller när någon som inte har del i vårdnaden skiljer ett barn från en vårdnadshavare. Ändringen innebär att situationer där en vårdnadshavare håller kvar ett barn så att det är oåtkomligt för den andra vårdnadshavaren, t.ex. efter en planerad utlandsvistelse eller en umgängesperiod, kan utgöra egenmäktighet med barn. (Prop. 2013/14:120)
Lag (2014:303) om ändring i brottsbalken

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar