2013-12-29

Hur väljer man rätt jurist / advokat och juridiskt ombud?

Fråga: Vad skall jag tänka på, och hur vet jag vilken jurist eller advokat som jag skall anlita juridiskt ombud för mig?

Svar: När du ska välja ett juridiskt ombud, vare sig det är en advokat eller en jurist, är det viktigt att du känner förtroende för din juridiska representant. Det kan många gånger löna sig att du efterfrågar t.ex. referenter till tidigare klienter eller hur många liknande ärende ditt ombud har drivit osv. För då får du en bra uppfattning om vad för kundbemötande och service som du kan förvänta dig att få som klient.

Advokater och jurister kan ha många olika inriktningar, vissa kan arbeta med humanjuridik (privat-, familje-, och socialrätt) och andra kanske uteslutande specialiserat sig på att arbetar med bolagsjuridik (affärsavtal, bygg- och entreprenad etc.).

Det är därför viktigt att du fråga din advokat eller jurist om inom vilket område som ditt ombud är verksam inom, eller vad som denna har specialiserat sig på. Detta bör därför också ligga till grund för samt spela en stor och viktig roll för vilket ombud som du väljer anlita.

De flesta advokater och jurister frånsäger sig dock med största sannolikhet fall där denne anser att klientens behov bättre kan tillvaratas av någon med specialist kompetens inom ämnesområdet. Å har du riktigt bra tur så kan dem du kontaktar. Rekommenderar dig på vem som du skall ta kontakt med som är specialist på just det aktuella området som ditt ärende avser.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar