2014-01-05

Vad gäller angående användandet av musik och bilder?

Ang. kopierad musik så är jag helt införstådd med saken.

Det jag däremot är tveksam till är vad lagen säger om
jag vill lägga in någon annans musik i ett videoklipp???

Som exempel ... jag har ett antal bilder som jag vill visa.
Men för att förhöja stämningen till bilderna - så hittar
jag en melodi som är inspelad av en stråkorkester. Denna
musik vill jag endast ha som bakgrundsmusik till mina
bilder. Måste jag ändå fråga dem som spelat in musiken
om lov att få använda denna låt ??? Trots att jag i början,
slutet eller både och ... anger vilka som spelar - vad melodin
heter och vem som tagit bilderna.

Både melodi och bilder är ju inlagda i ett videoklipp och är
inget man kan kopiera bara så där rakt av från nätet ...

Då har ju i så fall alla orkestrar en skyldighet att fråga om
lov att få använda varandras låtar i sina repertoarer. Det tror jag
knappast att dem gör. Hur många har t.ex. inte spelat in låten
Leende guldbruna ögon utan lov och gett ut på skiva alternativt
CD - kassett ... ???!!!! Då är vi ju inne på att så fort en melodi
är släppt - så är den också offentlig.

Kanske skillnad då om jag själv spelat in låten och använder
den.

MVH / Mia


Hej Mia

Det är skaparen av det kreativa verket som har upphovsrätten till det som man har producerat.

Så i ditt fall som du beskriver det här och som vi tolkar det. Måste du därför ha tillåtelse och godkännande av både illustratören / fotografen, samt både orkestern och låtskrivaren för att få lov att använda och publicera detta videoklippet enligt din beskrivning här ovan.

Illustratören / Fotografen har upphovsrätten till själva bilderna.
Orkestern har upphovsrätten till sitt fram förandet av musiken.
Låtskrivaren har upphovsrätten till själva noterna och texten.

Att du anger upphovsmannen / källan kommer inte frita dig inte från ansvar från att du måste ha ett godkännande av upphovsman om att få använda deras verk. Däremot tillhör det mer god ton att man anger upphovsmannen, och många kreatörer kräver detta istället för att man skall betala dem ekonomisk ersättning i denna typ av sammanhang som du beskriver här.

Upphovsrätten upphör 70 år efter det att upphovsmannen har avlidit, så är det gammal klassisk musik du skall använda. Så är chansen mycket stor att den är fri att använda. Plus söker du på internet så finns mycket musik som du kan använda helt fritt. Detta eftersom upphovsmännen har valt att ge ut sina verk fritt och helt valt att avstå från sin upphovsrätt till ersättning osv.


Dem flesta orkestrar och alla olika radio / TV sändningar företag osv. som använder många olika musikverk mycket sin produktion och sändningar. Har avtal som gör att dem får använda musiken och då betalar dem en royalty till Stim som är musik branschens egen förening varje gång dem använder och spelar musiken.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar