2013-07-21

Vad menas med rättsskydd i hemförsäkring?

Vad är och innebär samt hur söker jag och använder jag mitt rättsskydd som finns i min hemförsäkring?

Rättsskydd ansöker man om via sitt juridiska ombud till sitt försäkringsbolag där man har tecknat en hemförsäkring. Rättsskyddet brukar täcka ca 80 % av kostnaderna som uppstår i processen.

Exempel på ärenden som omfattas av rättsskyddet är tvister som överstiger ett halvt basbelopp (ca 22 500 kr) och vårdnads- och umgängestvister(förutsätter att man varit separerade i minst 2 år).

Exempel på ärenden som inte innefattas av rättsskydd är bodelningar, små måls ärenden (tvister under 22 500 kr) och arbetsrättsliga tvister och förvaltningsrättsliga ärenden såsom överklagande av beslut från f-kassan. Man kan förslagsvis kontakta sitt försäkringsbolag för och fråga hur rättsskyddet i sin hemförsäkring fungerar.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar