2013-07-14

Får man slå tillbaka om man blir angripen av någon?

Får jag slå tillbaka om jag blir påhoppad och blir angripen av någon galning?

Man får slå tillbaka om det är helt nödvändigt för att freda sig, och för att avbryta angreppet. Det är viktigt att man inte använder för mycket våld och mer än vad det kräver för att freda sig.

Att slå tillbaka för att man blir arg, eller för att man tycker att angriparen förtjänar det, är alltså inte tillåtet. Man får alltså bara bruka ett visst rimligt våld om det behövs just för att förhindra eller avbryta ett brott.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar