2013-07-28

Vad är bodelning mellan sambos?

Vad är och innebär det att man gör en bodelning mellan sambos?

I samband med att ett samboförhållande upplöses ska en bodelning göras mellan dem på begäran av den ena. De tillgångar som innefattas är sambonas gemensamma bostad och bohag, om de införskaffats för gemensam användning och inget samboavtal utesluter egendomen. Värderingen av samboegendomen ska göras med utgångspunkt i egendomförhållandena dagen då samboförhållandet upplöstes.

På samma sätt som vid äktenskapsskillnad mellan makar upprättas ett bodelningsavtal där det framgår vad som beslutats gällande sambotillgångarna.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar