2013-08-04

Får man kopiera musik?

Får jag kopiera musik som jag har lånat på biblioteket?

Ja och nej. Du får bara kopiera enstaka exemplar för eget bruk. Däremot får man inte göra många kopior och sprida till allmänheten och hela verk.

Så länge man framställer ett nytt exemplar själv, och endast använder det för sitt eget personliga bruk är det tillåtet. Tidigare rättsfall har även ansett att det är tillåtet att göra ett fåtal kopior till en liten, begränsad krets av personer, t.ex. sin närmaste vän. Det är däremot inte tillåtet att tillverka många kopior och sälja, byta eller ge bort dem till ett större antal personer.

Tillägg: Ny upphovsrättslagstiftning har införts. Den mest omdebatterade skillnaden är att framställning av kopior från exemplar som utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd gjorts tillgängliga via internet har kriminaliserats. Kopiering från exemplar som gjorts tillgängliga med upphovsrättsinnehavarens tillstånd är till stor del tillåten på ett liknande sätt som tidigare, det är till exempel tillåtet att kopiera musik för eget bruk från en original-CD man köpt så att man kan använda den kopierade musiken i sin MP3-spelare.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar