2013-11-17

100 km/h är ny hastighetsgränsen för tunga bussar

Nya hastighetsregler för tunga bussar: "Regeringen har beslutat att höja den högsta tillåtna hastigheten för tung buss från 90 kilometer i timmen till 100 kilometer i timmen, men enbart för de fall där samtliga som är äldre än tre år som färdas i bussen har tillgång till en plats försedd med bilbälte. "

Den nya hastighetsgränsen på 100 kr/h för tunga bussar är beslutad av regeringen och träder ikraft samt gäller ifrån och med den 1 mars 2014.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar