2013-11-21

Offentlighetsprincipen sjunger på sista versen nu

Ökad sekretess kring EU-dokument | Inrikes | SvD: "Den svenska offentlighetsprincipen begränsas från årsskiftet. I går klubbades den nya lagen igenom med röstsiffrorna 263 mot 33 i riksdagen. Lagen innebär att dokument som rör EU kan bli hemlighetsstämplade. Journalisten och tryckfrihetsexperten Nils Funcke är kritisk.
– Det kan mycket väl bli så att man hemligstämplar dokument för säkerhets skull, säger han. "

Den snart 250-åriga och unika svenska offentlighetsprincipen är en av de främsta anledningarna till att korruptionen i Sverige är så låg och att vi har en väl fungerande demokrati idag.

Å samtidigt som insynen i myndigheter nu minskar och att bevakningen dessutom ökar av dem enskilda medborgarna gör det nu extra mycket oroväckande också att det råden en sådan extrem samstämmighet över parti och blockgränserna, och att politiker inte ens engagerar sig mer för vi skall bibehålla ett av våra mest demokratiska grundvalar. Detta är en stor bister bild av tillståndet i den svenska demokratin, och på hur man ser på rättssäkerheten som nu står på spel.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar