2013-04-12

Nils Hagfeldts referens på frågan: Kan föräldrarna göra sina barn arvlösa genom ett testamente?

God eftermiddag

Tack för ert svar som har hjälpte mig mycket, så jag vet hur jag skall göra med mitt testamente.

Varma hälsningar

Nils Hagfeldt

Nils Hagfeldts referens på frågan: Kan föräldrarna göra sina barn arvlösa genom ett testamente?

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar