2013-04-14

Vem kan få ekonomisk bidstånd till rättshjälp

Vad gäller och hur ansöker jag om rättshjälp?

Rättshjälp ansöker man om hos rättshjälpsmyndigheten. Förutsättningen för att ansöka om rättshjälp är att man tjänar under 260 000 kr om året (man får lägga till 15 000 kr per barn, det vill säga har man ett barn är maxbeloppet 275 000 kr och så vidare).

Exempel på ärenden som innefattas av rättshjälp är vårdnads/umgängestvister (i första hand rättsskydd), arbetsrättsliga tvister, tvister som överstiger ett halvt prisbasbelopp (i första hand rättsskydd).

Notera att man i ärenden där man kan få rättsskydd alltid ansöker om det i första hand. Läs mer på rattshjalp.se

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar