2013-04-07

Kan föräldrarna göra sina barn arvlösa genom ett testamente?

Kan mina föräldrarna göra mig som barn arvlösa genom att skriva ett testamente?

Nej. Enligt svensk lag kan barns arv aldrig minskas med mer än hälften, vad som än skrivs i ett testamente.

En bröstarvinge har alltid rätt att minst få ut sin laglott, som är hälften av det som han/hon skulle fått ärva normalt (om inte testamentet funnits). Bröstarvingar är den avlidnes barn, och om någon av den avlidnes barn också är avliden så har dennes eventuella barn nu rätt till sin avlidne förälders laglott efter dennes förälder."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar