2017-03-20

Vad händer om man är sambo och inte har något samboavtal och testamente samt att en av oss avlider och man äger en gemensam bostad och fastighet?

Hej

Jag är sambo med en man och flyttade in 2004 i hans hus, och som han köpt några år tidigare.

Ett köpebrev är upprättades år 2009 med hjälp av bankens jurist avseende halva fastigheten, och med en köpeskilling om 318 750 kr.

Lagfart beviljades från Lantmäteriet för mig om att halva fastigheten.
Vad jag förstår så äger jag inte någon del i fastigheten, inga pengar har utgått från mig. Jag vet faktiskt inte varför detta gjordes. I samband med köpebrevet blev jag med låntagare 50% på vårt huslån.

Idag har bostaden värderats till 1 600 000 och vi har lån på ca 900 000 kr.

Min fråga är hur jag/vi säkrar situationen så jag inte står med ett halvt bostadslån om ex min sambo skulle gå bort.

Hälsningar Annika


Hej Annika

Eftersom du är registrerad ägare till halva fastigheten på Lantmäteriet, och har lagfart på detta. Så äger du halva huset.

Om du inte har betalt den avtalade och registrerade köpeskillingen för den delen du har köpt av fastigheten. Så är det att betrakta som skuld du har till din sambo.

I och med att du skrevs in som med lånetagare på lånet avseende fastigheten, så är ni dem flesta lånen skrivna så ni är solidariskt betalningsansvariga för hela lånet. Det innebär att om en av er inte kan kan betala så är den andra personen fullt ut betalningsansvarig för hela fastighetslånet.

Om ni är sambo och någon av er avlider. Så skall man göra en bouppteckning och bodelning, och om in inte har något samboavtal eller testamente så sker följande:

Du äger halva fastigheten och den andra halvan av fastigheten ärver den avlidnes arvingar, och dem kan kräva att den efterlevande skall lösa ut arvingarna, och om den efterlevande vill bo kvar på fastigheten.

Så vad ni borde göra som är sambos. Är att upprätta ett samboavtal och testamente så den efterlevande kan och har rätt att bo kvar även om någon av er skulle avlida.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar