2017-02-01

Vad gäller för att ett avskedande och en uppsägning skall anses vara korrekt och giltigt utförd?

Hej

Jag behöver hjälp.

Den protokoll fick från min chefen och don vill sparka mig. Dom tror att dessa påstående är sanna. Men dessa är falska anklagelser. Det är inte sant och det finns inga bevis på vad de skriver om på detta papper och har fattat beslut om helt utan mig .

Behöver vetta om den process är korrekt, tack.
Karla


Hej Karla

Tack för det bifogade protokollet.

För att en uppsägning av en fastanställd skall vara giltig skall den ske skriftligen. Samt att om det som i det här fallet påstås att en anställda skall ha gjort sig skyldig till något. Skall arbetsgivaren skriftligen informera den anställda om eventuella oegentligheter. Var på den anställda skall ha möjlighet att godkänna eller bestrida eventuella anklagelser.

Som vi tolkar det så har du inte fått möjligheten att ta del av anklagelserna mot dig, och inte haft möjlighet bemöta dessa innan beslutet i protokollet har fattats om att du skall sägas upp.

Därmed anser vi ut ifrån dem uppgifterna som du lämnat till oss att uppsägningen är ogiltig och därmed har du kvar din anställning tills vidare.

Om du är med i facket rekommenderar vi dig omgående att ta kontakt med dem så de kan hjälpa dig, och är du inte med i den fackliga organisationen så rekommenderar vi dig att omgående ta kontakt med arbetsrättsjurist som kan hjälpa dig med att bestrida uppsägningen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar