2017-02-17

Kan man ansöka som anhöriginvandrare i ett land till sin familj där, och samtidigt som man har en ansökan om asyl aktuell i ett annat land?

Hej

Jag heter Isam och min fråga är:

Om en familj flyttar till Italien via en asyl ansökan, och lämnat fingeravtryck redan i Beirut innan de kommer till Italien. Får de söka anknytning till sina anhöriga, och som befinner sig i ett annat land?

Eller måste de leva i Italien en viss tid eller period för att få lov att ansöka om anknytning till sina anhöriga som befinner sig i ett annat land?

Tack för hjälpen.

M.V.H
Isam


Hej Isam

Man måste stanna i det landet som man söker asyl i tills att asylansökan är prövad och helt avgjord.

Först därefter när asylansökan är avslutad och färdig behandlad kan man ansöka om anhöriginvandring till dem i det andra landet.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar