2016-09-19

Hjälper det fria flödet av personuppgifter på den digitala inre marknaden eller vänder det upp och ner på denna?

Hej!

Jag arbetar med ett projekt och har en fråga angående integritetsskyddslagstiftningens funktion.

Vänder det upp och ner eller hjälper det fria flödet av personuppgifter på den digitala inre marknaden?

MVH

Micke


Hej Micke

Din fråga är ju inte en direkt juridiskt fråga i den bemärkelsen som vi normalt brukar svarar på.

Men vi ser väl det som så att det är både på gott och ont med en integritetsskyddslagstiftnings funktion för den inre digitala marknaden.

Det är ju bra att vi har ett så öppet samhälle som möjligt och att vi kan hämta offentliga uppgifter från olika offentliga register så som folkbokföringen och bilregistret osv, och detta just när vi skall fyller i olika formulär på nätet.

Nackdelen med denna offentligheten och att det är så lätt tillgängligt blir att även olika kriminella kan använda sig av dem och utnyttja detta på ett sätt som kan får väldigt allvarliga och långt gående konsekvenser för den enskilda individen som drabbas av dessa.

Så frågan är var vi skall dra gränsen och göra detta på ett vettigt sätt som enkelt går att tillämpa rent praktiskt i det juridiska arbetet?

I bland annat Danmark och andra övriga EU länder har staten tagit ett större ansvar och helhets grepp på frågan, och begränsat dem privata offentliga uppgifterna som man har tillgång till på internet.

Å vill man ha tillgång till sina egna uppgifter så måste man ha en typ av e-legitimation som administreras och ges ut av staten och inte av bankerna som de är i Sverige.

Plus offentlighetsprincipen och offentliga register finns inte i den utsträckningen i övriga EU som det finns och förekommer i Sverige. Å därmed blir inte det något större problem för dem att följa EU direktivet ifråga.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar