2016-08-25

Kan man bli för bjuden tillträde till och när kan man ta saker och egendom ur och ut ifrån ett dödsbos tillgångar?

Hej!

Jag har två frågor.

Dödsbo är en mindre skogsfastighet ca 6 hektar. Jag har hjälpt min far så länge jag minns med allt (är i dag 50 år) .Mor dog -94 och dom var skilda.

Dom sista 4 åren bodde far i en lägenhet på annan ort och lämnade fastigheten och lämnade över allt ansvar på mig att sköta gården. Jag bor själv i lägenhet ca 1,5 mil därifrån.

Syskonen bor i närheten av fastigheten ca 2-4 mil i från och har haft väldigt lite kontakt med far under stor del av livet.


Fråga 1

Nu hävdar mina 4 syskon att jag inte får besöka gården och inte överhuvudtaget beträda marken till fastigheten utan att dom är med. Fastigheten ligger ensligt och risk för inbrott finns.

Kan dem förbjuda mig att besöka fastigheten utan deras närvaro?


Fråga 2

Jakträtt.

Har någon dödsbodelägare rätt att jaga på marken utan övriga dödsbodelägarnas godkännande.

Ett av syskonen har jagat på marken tidigare (personen har knappt haft kontakt med far sin)

Stort tack på förhand.

Mvh

David


Hej David

Svaret på fråga 1 är ingen av dödsbodelägarna kan förbjuda dig att gå dit och titta till egendomen. Detta eftersom du i juridisk mening i praktiken är delägare i fastigheten genom din arvsrätt, och har därmed rätt att bevaka så att din arvsandel inte blir skadad eller minskar i värde, eller blir stulen och kommer bort på så vis.

Men tänk på att ingen av arvingarna får ta något från dödsboet förrän bouppteckningen är klar och själva arvskiftet är upprättat mellan er.

Svaret på fråga 2 är att ingen har rätt att jaga på marken eftersom detta kan betraktas som att någon tar egendom från fastigheten, och detta har man inte rätta att göra innan både bouppteckningen och själva arvskiftet är klart.

Den som tar egendom från ett dödsbo innan detta är klart kan förlora hela sin arvsrätt till den delen som man skulle ha erhållit enligt ärvdabalken av dödsboet. Samt att ta saker ur ett dödsbo är att begå stöld från den döde så länge inte arvskiftet är slutfört och klart.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar