2016-06-15

Har ägaren av stamfastigheten oinskränkt rätt att bestämma vilka träd som får fällas på angränsande grönområden intill våra tomter, och behöver han inte ta någon som helst hänsyn till våra önskemål och behov?

Hej!

Min fritidsfastighet består av en avstyckning från stamfastigheten. Totalt 5 liknande fastigheter är bildade med grönområden emellan som tillhör stamfastigheten. Området är relativt flackt och när vi förvärvade fastigheten 1971 var de flesta träd i omgivningen små, men har nu blivit höga och skymmer solen under en stor del av dagen.

Den tidigare ägaren av stamfastigheten tillät oss att fälla vissa träd, när de blivit så stora att de skuggade känsligare delar av tomten. Nuvarande ägare har inte en lika tillmötesgående attityd och har liten förståelse för våra önskemål. Majoriteten av mina grannar delar mitt problem och skulle vilja avverka ett antal stora träd. Ägarna bor ett hundratal meter bort och träden syns knappast från deras bostad. Vi är medvetna om att träden är fastighetsägarens egendom och virket tillfaller i så fall naturligtvis ägaren.

Har ägaren av stamfastigheten oinskränkt rätt att bestämma vilka träd som får fällas på angränsande grönområden, och behöver han inte ta någon som helst hänsyn till våra behov?

Mvh
Anders


Hej Anders

Ja, i det här fallet som du beskriver det här. Så finns det ingen lagstiftning som ni kan juridiskt åberopa och därmed kräva att dessa träden skall fällas.

Utan det är helt och hållet upp till stamfastighetens ägare att själv råda över om denna vill ge er tillåtelse eller ej att fälla något eller några av hans träd, och han bestämmer själv då helt godtyckligt över exakt vilka träd som skall fällas om han går med på det.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar