2016-05-12

Hur måste en motion till en föreningsstämma se ut, och hur långt och vilket ansvar samt befogenheter kan en styrelse få och ha enligt ett majoritets beslut på en årsstämma i en bostadsrättsförening?

Hejsan

Jag fick i dagarna kallelse till brf. stämma.

I denna bifogades en motion som jag undrar verkligen kan vara giltig. Det handlar om balkong- och terrassbygge. “Motionärerna” (ordföranden med hustru) önskar ha balkong eller terrass. De har ställt upp TRE olika alternativ i SAMMA motion antingen:

En balkong till sig själva,
En terrass på taket till sig själva
En gemensam terrass för alla medlemmar.

Alla tre innebär ganska stora byggen och förändringar, en är till nackdel för en boende (den gemensamma terrassen kan bli stökig om fester o dylikt hålls där, så nära deras egna terrass) och takterrassen måste kräva ganska stor åverkan på taket.

Hur dessa byggnationer ska ske är inte alls redovisade och jag tror att det måste vara i ett tidigt stadium.

Balkong och terrass som är ämnade till motionären uppger de ska utreda och ordna bygglov själva för. Kostnaden står inget om. Den “allmänna terrassen” som ska vara ämnad för alla boende misstänker jag att de vill att alla ska vara med och betala för, men inget redovisat. De vill att stämman ska besluta att styrelsen ska få avgöra de olika alternativen?

Jag tycker motionen känns dåligt underbyggd och med dålig information.

Men, min största undran än ändå om man kan utforma en motion med tre så olika alternativ, två alternativ för privata byggnationer och ett för gemensam terrass. Stämman röstar väl på själva motionen, och jag har svårt att se att man kan skilja på de olika alternativen i beslutet. Ser det som att motionen skulle ha delats upp i tre motionen eftersom jag upplever att det är tre olika ärenden.

Och kan man verkligen ge styrelsen mandat att besluta själva i så viktig fråga. Vad säger ni som jurister om detta?

Jag skulle väldigt gärna få besked vad som gäller innan stämman som är den 19 maj.

Tacksam för svar
Gunilla


Hej Gunilla

Det finns inget juridiskt som säger hur en motions skall vara utformad som skickas in, eller vilka och hur långt några befogenheter som en årsstämman väljer samt majoriteten röstar för att en skall få och ha styrelse i olika frågor.

Men stämman kan välja att rösta ned hela motionens alla 3 förslag. Samt stämman kan begära att den återremitteras till styrelsen, och detta för att styrelsen skall utreda frågan bättre och grundligare, och därefter återkomma med mer specifika uppgifter som typ dem du efterfrågar här ovan till nästa stämma, och detta om majoriteten av medlemmarna i bostadsrättsföreningen så önskar.

Samt att om majoriteten på stämman inte vill ge styrelsen så stor makt. Kan stämman välja att beslutat om hur långt den vill ge styrelsen frihet att agera.

Samt att du som medlem i bostadsrättsföreningen kan ju själv lämna in en egen motion till bostadsrättsföreningen årsstämma.

- Om hur du tycker denna frågan bör utredas grundligare, och även då innehållandes olika förslag på hur lågt du tycker styrelsens befogenheter skall sträcka sig ifråga.

På stämman måste din egen motion tas upp och man måste röstas om den på bostadsrättsföreningen årsstämma. Å om då majoriteten röstar för något eller några av dina förslag så måste styrelsen följa dess förslag eftersom majoriteten har bestämt det i bostadsrättsföreningen.

Så vårt råd till dig är skriva och skicka in en egen motion ifråga, och som alla medlemmar som är närvarande på årsstämman måste ta ställning till och rösta om.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar