2016-03-16

Vem är ansvarig och vad gör man om en uppdragstagare gör ett fel, och sedan skyller denne på sin underleverantör och att det är dem som har gjort felet i sin tur?

Hej en fråga.

Boutrednings firman som skött bouppteckningen har tecknat fel försäkring på huset och i sin tur skyller de på försäkringsbolaget, och att det är dom som tecknat fel försäkring.

Nu står vi med ett vattenskadat hus som hade en sakförsäkring för 2 000 000 miljoner men ingen skydd mot brand och vattenskador ETC huset hade inga saker utan har stått tomt.

Vi lät kolla vattenskadan och det var viktigt att bryta upp golven så det får torka så inte hussvamp kommer.

Kan vi kräva firman/utredaren att dom får stå för skadorna eller vad gör vi?

Mvh Roger


Hej Roger

Det blir lite som katten på råttan, och råttan på repet, också vidare här.

Eftersom att boutredningsfirman har fått och haft i uppdrag att teckna en försäkring gällande huset. Så är det boutredningsfirman som är ansvarig för felet gentemot dig och er.

Har försäkringsbolaget informerat och givit felaktiga upplysningar till boutredningsfirman, är det inget som du kan eller skall behöva ta ansvarar för.

Det är i så fall helt och hållet upp till boutredningsfirman att gör gällande detta mot försäkringsbolaget, och föra vidare ditt krav till försäkringsbolaget, och detta om nu boutredningsfirman anser att dem felaktiga uppgifter och fel försäkring. Beror på att försäkringsbolaget felaktig informerat boutredningsfirman och därmed har lurat dem.

Om inte boutredningsfirman nu frivilligt vill ersätta skadorna som du nu har lidit på grund av deras försumlighet med att inte ha skött sitt uppdrag på ett korrekt sätt. Så kan du stämma boutredningsfirman och kräva ersättning av dem och för de skador som du nu har lidit på grund av deras försumlighet i sitt yrkesuppdrag.   

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar