2016-03-18

Jag har gjort en dålig bilaffär och där jag nu har blivit grundlurad och blåst av bilfirman där jag köpte bilen, och vad kan jag nu göra åt detta dåliga bilköp rent juridiskt och lagenligt?


Tyvärr har det dykt upp ännu sämre nyheter angående bilen.

När vi hämtade bilen hos säljaren påpekade vi ett konstigt klonkande ljud när bilen stod på tomgång. Säljaren sa då att det kan inte vara annat än nån lös skruv till hasplåten under motorn el. nåt liknande eftersom ljudet försvinner när man ökar motorvarvtalet.

Ok tänkte vi, en skruv kan vi väl skruva fast när vi kommer hem. Detta klonkande ljud har nu visat sig vara ett slut dubbelmassesvänghjul som måste bytas snarast annars kan det även förstöra växellådan. Priset för detta svänghjuls bytet är bara det ca 15-20.000 SEK

Enligt min uppfattning av konsumentköplagen men även efter konsultation med ett antal auktoriserade verkstäder så kan en auktoriserad bilhandlare som vi köpt bilen hos i deras lokaler till ett marknadsmässigt pris inte lämna mindre garantier än vad lagen säger. (t.o.m. inte ens om ”I befintligt skick” skulle ha funnits med i kontraktet.)

Jag har även hittat ett antal fel till som vi inte kollade utan förutsatte att de fungerade då han visade upp papper på diverse tester som de gjort på bilen.

Jag kontaktade säljaren skriftligen och åberopade konsumentköplagen, erbjöd honom att häva köpet alternativt betala denna reparation på valfri auktoriserad verkstad vilket han totalvägrade.

Han betalar ingenting förrän han fått ett beslut från ARN att han gjort fel.

Hittills har ingen auktoriserad verkstad eller juridisk person sagt något annat än att vi har rätten på vår sida. Men jag vill ju naturligtvis ha så ”torrt på fötterna” som möjligt innan jag drar igång
nån rättslig process, så därför skickade jag även ett mejl till er.

Om vi radar upp några av de fel som vi hittat så här långt och det är:
- Felaktig servicebok (hör till en annan bil) / Felaktig serviceinformation i densamma. <- Bedrägeri enligt de uppgifter jag fått eftersom vi köpte bilen på ovanstående premisser
- Elmanövrerad baklucka fungerar inte.
- Gömd skada mitt på på instrumentbrädan.
- Slut dubbelmassesvänghjul.
- Kamremsbyte ej gjort fast ikryssat i servicebok.

Finns det NÅGOT kryphål som gör att han kan komma undan betalningen om vi lämnar in bilen på reparation imorgon?

Kan han säga t.ex. att denna verkstad godtar vi inte eftersom han åberopar ARN:s beslut först el. liknande? Bilen måste ju lagas snarast?


Mvh och miljoners tack på förhand

Micke & Mona


Hej igen på er Micke och Mona

Inte för att vi är några bilexperter. Men men tanke på hur många fel som har dykt upp nu i efterhand på bilen som ni köpt av bilförsäljaren och bilfirman Så börjar man fundera på hur många fler fel och brister som kan och skall komma att dyka upp nu framöver också länge som ni är äger denna här bilen?

Vi rekommenderar er därför att inte begära att få felen åtgärdade på bilförsäljarens och bilfirmans bekostnad. Utan att ni nu i stället begär att få hela köpet hävt enligt konsumentlagen, och att ni nu istället begära att hela bilköpet skall återgår helt och hållet.

För om ni väljer att häva bilköpet helt och hållet. Så har ni lagen helt och hållet på er sida och riskerar inga fler och mer kontroverser, och att nya diskussioner skall dyker upp och som kan äventyra att ni inte skulle kunna vinna denna tvisten framgent.

Däremot har du helt rätt i. Att om ni nu väljer att bilförsäljaren och bilfirman skall bekosta och stå för kostnaden för alla dessa felen och reparationerna, och som ni nu önskar att få åtgärdade. Så kan bilförsäljaren och bilfirman lätt säga att dem varken god tar den verkstaden som ni har anlitat, eller godkänner och accepterar de priset som verkstaden har tagit för att åtgärda samtliga dessa fel och brister som nu finns på bilen och ni vill ha reparerade på bilförsäljarens och bilfirmans bekostnad.

Plus att om ni väljer att bilförsäljaren och bilfirman skall bekosta och stå för kostnaden av reparationen Så utgör och skapar ni er en helt onödig och avsevärt ökad risk för diverse kontroverser samt diskussionen emellan er båda, och som kan komma att kosta er en massa onödig tid och pengar. Samt det ökar avsevärt risk för att ni inte kommer att går helt och hållet skadeslösa ut den här tvisten angående bilköpet av och hos denna bilfirman och bilförsäljaren.

Samt att eftersom att bilförsäljaren och bilfirman nu vägrar att häva bilköpet frivilligt enligt konsumentköplagen, och som är på er sida i det här fallet. Så blir ni tvingade att starta en rättstvist gentemot bilförsäljaren och bilfirman nu.

En sådan tvist kan ni begära att få avgjord via och hos Allmänna reklamationsnämnden ARN, och det tar ca 9 månader och upp till 2 år. Eller så kan ni stämma in bilförsäljaren och bilfirman in för tinget och i en domstol på tingsrätten.

Skillnaden mellan ett domstolsavgörande i tingsrätten och Allmänna reklamationsnämndens ARN:s avgörande är följande:
Att Allmänna reklamationsnämndens ARN:s beslut är bara rådgivande och frivilligt att följa för bådadera parterna i tvisten.
Att ett domstolsavgörandet i tingsrätten är juridiskt bindande, och det måste båda parter följa juridiskt sett.

Å måsten man sedan gå vidare med indrivning av era pengarna också vidare emot bilförsäljaren och bilfirman i det här fallet, och för att ni skall få tillbaka era pengar. Så måste man ha ett domstolsavgörande först i tingsrätten för att kunna göra detta. 
Det räcker alltså inte bara och endast med ett avgörande och utslagsbeslut av Allmänna reklamationsnämnden ARN, och om hur tvisten har avgjorts där, och detta efter som det bara är rådgivande beslut för hur partnerna skall lösa tvisten, och därmed kan man inte använda Allmänna reklamationsnämnden ARN:s beslut för att kunna gå vidare med juridiska tvångsåtgärder gentemot bilförsäljaren och bilfirman. Å skulle man behöva framöver ta till olika juridiska tvångsåtgärder, och man bara har ett beslut ifrån Allmänna reklamationsnämndens ARN. Så måste man göra om hela proceduren igen och nu i tingsrätten, och detta är exakt på samma vis som man redan har gjort via och hos Allmänna reklamationsnämnden redan tidigare.

I tvisten och under tiden som ni håller på med att driva tvista emot bilförsäljaren och bilfirman. Har ni rätt att kräva ekonomisk ersättning för dem kostnader som ni har, och som uppstår på grund av tvisten, samt för den skada och men som ni nu lider och uppstått på grund av bilförsäljarens felaktiga och bristande agerande genom att inte följa konsumentköplagen 
Till exempel så kan ni begära ränta på era pengar tills att ni får tillbaka dem, och begära ekonomisk ersättning för och till en hyrbil som ni haft o.s.v. och allt detta skall bekostas av bilförsäljaren och bilfirman, och detta ända fram tills dess att tvisten är och har blivit av avgjord i domstolen.

Detta gör att det finns även andra alternativ för er att välja på nu och än att få bilen lagad omgående, och detta för att ni skall ha en bil för att köra med och det fram tills att tvisten är avgjord.

Tänk även på att bilförsäljaren och bilfirman är experter på att sälja bilar, och att bilföretaget dagligen bara håller på med denna typ av juridiska ärende och tvister angående bilaffärer som uppståt med missnöjda bilköpare. Så bilföretagets kunskaper på det här området. Är att dem är experter på detta, och då speciellt på att veta hur man slingra sig och rent juridiskt skall kunna komma undan denna typ av problem och tvister, och detta med dem olika missnöjda bilkunder som dem har på grund av sitt agerande gentemot er.

Därför om ni nu vill driva tvisten vidare gentemot bilförsäljaren och bilfirman i det här fallet. Så rekommenderar vi er att verkligen att anlita ett juridiskt ombud som till exempel oss, eller någon annan advokatbyrå, och som verkligen kan ta till vara på alla era lagliga och juridiska rättigheter, och detta så ni inte råkar att falla och förlorar tvisten på en kunskaps miss eller en liten juridisk teknikalitet också vidare. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar