2015-11-11

Gäller återvinningsregeln vid en konkurs vid en affärsöverlåtelse av ett företag och en fastighet?

Hej,

Jag undrar följande: Om jag säljer inkråmet samt goodwill i mitt företag till ett annat företag, samt även fastigheten där verksamheten bedrivs, men som jag äger privat. Vad händer om företaget som köper går i konkurs? Kan det bli återvinning då eller gäller det inte vid affärsöverlåtelser?

Med Siw


Hej Siw

Vid en konkurs kan de alltid bli tal om återvinning om egendom har avyttras från verksamheten när den varit på ekonomiskt obestånd då avyttringen skedde.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar