2015-07-20

Har en dödsbodelägare rätt att skänka bort sin arvsandel i ett dödsbo till någon annan person när själva dödsboet är skiftat?

Hej

Vi är tre syskon som ärvt en syster. Bouppteckningen är klar och har skickats till Lantmäteriet eftersom det finns en fastighet som skall säljas.

Vår fråga är om det är möjligt att en av syskonen ger en del av sitt arv till sina två bröder? Detta efter att fastigheten blivit såld.

MVH Lennart


Hej Lennart.

När bouppteckningen och arvskiftet är klart och skiftat. Så står det helt upptill var och en av dödsbodelägarna att helt fritt disponera över det som dem fått tilldelat sig igenom att arvskiftet har skiftats.

Å oavsett vem av dödsbodelägarna som sedan väljer att ge bort eller skänka iväg sin del av arv som en gåva, har alltså inget att göra med själva bouppteckningen och arvskiftet att göra. Utan är en helt separat egen handling som varje enskild dödsbodelägare själv väljer att göra eller inte göra.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar