2015-06-08

Vi är flera syskon som ärver och har ärvt ett hus. Hur delar man då på huset?

Hej tänkte bara höra om en sak.

Vi är tre syskon som är delägare i ett dödsbo (hus), å en farbror som äger halva huset. Han vill inte sälja huset. Hur kan man gå till väga om man vill ha ut sin del i huset.

Finns d någon lag på våran sida man kan hänvisa till?


Hej

Enligt lagen om dödsbo, så skall ett dödsbo avslutas snarast möjligt, och sedan delas mellan arvingarna genom ett arvskifte.

Eftersom det inte framgår om ni 3 syskon är barn eller inte till den avlidne. Så blir de svårt att ge er exakt svar.

Men vårt svar här förutsätter att ni är barn till den avlidne, och som bröst arvingar till den avlidne så har ni alltid rätt att få ut er del av dödsboet direkt, och om de inte föreligger något testamente som säger något annat.

Enklaste lösningen på er situation, är att er farbror köper och betalar ut era delägare andelar av huset.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar