2015-02-22

Vilka arbetsvillkor och arbetsregler gäller vid deltidsanställning och övertidsersättning

Hejsan

Jag jobbar på ett bussföretag och de är deltid fre-sön.

När jag jobbar extra har man sagt att jag ska få ut det i pengar, och vilket jag inte har fått. Man försöker att jämna ut min ordinarie arbetstid med det som jag har jobbat extra mot, och detta för att slippa undan att betala ut detta i pengar. Jag har fått beskedet att jag ska få utbetalt extra arbetet i pengar när jag började, och alla skyller nu på alla. Samt att jag har bara platschefen kvar att prata.

Med jag anser att detta är bedrägeri, och vad kan en jurist göra?

Tacksam för svar

Maria


Hej

Eftersom det inte framgår av din fråga om du är ställd per timme, eller om du är deltidsanställd på ett visst fast ställt antal timmar i veckan. Så blir det följande olika svar:

Är du timanställd så får och har du rätt till vanlig timlön per timme som du jobbar.

Är du deltidsanställd på ett fast antal timmar i veckan. Så har du rätt till övertidsersättning när du överskrider de antalet timmar som du har i ditt anställningskontrakt.

Är du schema lagd och får ett arbetsschema för vilka tider du skall jobba varje vecka. Å jobbar du andra tider ut över det eller blir in ringd utöver de som finns i schemat. Så har du rätt till övertidsersättning för dessa timmar som du inte är schemalagda för.

Utgångspunkten är att arbetsgivaren har rätt att välja om hur dem vill kompensera dig för din övertid. Detta genom att betala dig i rena pengar, eller kompensera dig med motsvarande ledighet för din övertid.
Men eftersom dem har lovat dig att kompensera dig i pengar för din övertid, så har dem ingått ett avtal om att dem skall kompensera dig i form av pengar för din övertid.

Om det inte står i ditt anställnings avtal eller om du har något annat papper där det står om hur du skall kompenseras för din övertid, så kan de bli svårt att bevisa vad ni har kommit överens om. Var därför alltid noga med att få alla överenskommelser nedtecknade på papper så de går att bevisa.

En jurist kan hjälpa dig med att representera och föra din talan för dig angående ovanstående. Vi rekommenderar dig att kontakta en specialiserad jurist på just arbetsrätt och som kan hjälpa dig. Glöm inte ta med alla papper till juristen när du skall träffa denna.

Vi rekommenderar dig även att titta på uppdrag gransknings reportage här som handlar om anställningsvillkoren och arbetsvillkoren på arbetsmarknaden. Där man beskriver och redogör för en hel del om vilka arbetsvillkor och arbetsregler som gäller på arbetsmarknaden.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar