2014-06-08

Ny lag 1 juli 2104: Enklare och större möjlighet till uthyrning i andrahand av sin bostadsrätt

Den som äger en bostadsrätt får större möjligheter att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Det krävs nu enbart skäl för en bostadsrättsägare att hyra ut, och intebeaktansvärda skäl. Styrelsen för bostadsrättsföreningen måste ge tillstånd till uthyrningen om skäl finns. Bostadsrättsföreningar får nu ta ut en särskild avgift av en bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin lägenhet. Avgiften ska ersätta föreningen för extra kostnader som uthyrningar i andra hand kan innebära.
(Prop. 2013/14:142 och Prop. 2013/14:174)
Lag (2014:319) och (2014:336) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Lag (2014:318) och (2014:337) om ändring i jordabalken

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar