2013-06-16

Vad innebär bodelning och äktenskapsförord vid ett äktenskap och en skilsmässa?

Hur gör man en bodelning och vad innebär ett äktenskapsförord före och efter ett äktenskap och en skilsmässa?

En bodelning i samband med skilsmässa är enkelt förklarat ett avtal som reglerar vem som ska ha vad i samband med skilsmässan. Man har rätt till mellan 10-50 % i varandras eventuella överskott på tillgångar (tillgångar - skulder) i samband med en bodelning beroende på hur länge man har varit gifta (10 % per år man varit gifta inkluderat år som sambos). Dock så kan det finnas äktenskapsförord som förändrar situationen och reglerar viss eller all egendom som enskild egendom.

När ett äktenskap tar slut ska en bodelning av makarnas giftorättsgods göras. Makarnas enskilda egendom ingår inte i en bodelning. Makarna kan i ett avtal dem emellan, ett så kallat äktenskapsförord, avtala att viss egendom ska vara enskild egendom och således inte ska ingå i bodelningen. Ett äktenskapsförord kan skrivas både innan och efter att äktenskapet har ingåtts. Äktenskapsförordet kan utformas hur man vill. Det finns inga formkrav förutom att det ska vara skriftligt och undertecknas av båda makarna. Äktenskapsförordet ska registrerats hos Skatteverket för att vara giltigt."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar