2013-11-03

Kan man kräva att få vatten och avlopp inkopplat utanför ett kommunalt VA-nätområde?

Hur hanterar man fastigheter som ligger utanför den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde och vill koppla in sig till kommunalt VA-nätområde?

Utanför verksamhetsområdet gäller inte vattentjänstlagen, eller taxan. Detta innebär att utanför kommunala vatten och avlopps verksamhetsområdet så är det ett rent avtalsrättsligt VA-förhållande mellan huvudmannen och den inkopplade fastighetsägaren som gäller.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar