2013-06-02

Kan köpet gå tillbaka om barnen har köpt något utan föräldrarnas tillstånd?

Kan jag få tillbaka pengarna för något olämpligt som barnen har köpt utan mitt tillstånd?

Ja, det finns det goda möjligheter för. En omyndig person (under 18 år) har inte rätt att ingå avtal, men det finns några undantag. Det viktigaste undantaget gäller den som fyllt 16 år: Denne får ingå avtal, t.ex. köpa saker osv, för pengar han/hon själv tjänat ihop. Om det inte var fråga om pengar barnet själv tjänat, eller över huvud taget om barnet är under 16 år, är köpet ogiltigt.

Detta regleras i föräldrabalken, 9:e kapitlet, 1:a paragrafen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar