2013-05-26

Kan jag förbjuda en köpare att sälja eller ge bort varor?

Jag vill inte att köparen ska kunna sälja en vara vidare eller göra sig av med varan utan mitt godkännande, kan jag lägga till det villkoret i avtalet?

Nej, det kan du inte göra. Det strider mot och dessutom en inskränkning i äganderätten att upprätta sådana villkor.

Säljer du en vara övergår äganderätten till köparen och det är helt och hållet upp till den nya ägaren att bestämma om exempelvis en eventuell försäljning också vidare.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar