2017-03-16

Behöver man ha och göra en tillståndsansökan om bygglov när man installerar en värmepumpspanna?

Hej

Har fått en uppmaning av kommunen att inkomma med tillståndsansökan och uppgifter om vår värmepumpsanläggning.

Vi köpte vårt hus 2001, och enligt vad vi förstår installerades värmepumpen 1996. Vi har inte haft kännedom om att inget bygglov sökts, även om vi har haft misstankar om det då vi inte hittat några underlag härför.

När vi köpte huset var vi dock i god tro om att bygglov fanns. Det har dessutom gått över 10 år sedan värmepumpen installerades.

Vi borde väl kunna göra en preskriptionsinvändning då det är mer än 10 år sedan den installerades samt hävda god tro?

Eller är det andra regler som gäller när det gäller värmepumpar då de hänvisar till en lokal hälsoskyddsföreskrift, Kfs, 1984:6 och påverkar miljö och grundvattnet etc.?

Mvh,
Christine


Hej Christine

Eftersom kommunen nu har uppdagat att ni har en värmepump installerad i ert hus, och att det inte finns något tillstånd för denna värmepumpen, och så som föreskrifterna förelägger er om att ha. Så är det uppenbart att ni måste komma in med en sådan tillståndsansökan för värmepumpen som ni har ert hus till och till den kommunen där ni bor.

En preskriptionsinvändning i det avseendet om att ni inte skulle behöva göra en sådan tillståndsansökan för värmepumpen i ert hus lär ni inte kunna få igenom.

Detta eftersom värmepumpar påverkar mark- och vattentemperaturen också vidare, och så länge som dem är i drift, samt därför vill man har kontroll över hur många antalet värmepumpar som finns i drift på olika platser, och därav måste ni ha ett tillstånd för er värmepump.

Men däremot kan ni använda er av ovanstående invändningar utifall kommunen skulle vilja ta ut en exakta avgift, och detta för att ni inte har haft ett tillstånd för eran värmepump fram tills nu.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar