2016-10-03

Varför kan jag inte få installations- och byggnadstillstånd för en sluten tank, trekammarbrunn eller ett minireningsverk på min fastighet som är min permanenta bostad?

Hej

Jag heter Mats och bor i Östhammars kommun. När jag flyttade hit som fastboende (för mer än 20 år sedan) ansåg jag att jag behövde ha en vattentoalett.

Kommunen meddelade mig muntligen att jag inte skulle få tillstånd vare sig till sluten tank, trekammarbrunn eller minireningsverk. Då lät jag i alla fall lägga ner en sluten tank. Till en början så tömdes den av privatentreprenör, men under de senaste åren har den tömts genom kommunen.

I somras gjorde kommunen en inspektion av enskilda avlopp och jag sa som det var. Nu har jag brev om att jag inte får använda toaletten efter den 1 november. Till saken hör att jag är handikappad och att toaletten är handikappanpassad (genom kommunens försorg).

Vad råder ni mig till? Ni får gärna debitera mig om ni har någon snabb lösning på problemet.

Mats


Hej Mats

I brevet från kommunen med beslutet om att du inte får använda din toalett måste kommunen hänvisa till vilken paragraf dem åberopar, samt ge en motivering till varför du inte kan få den godkänd, och ett myndighetsbeslut likt detta skall innehålla en besvärshänvisning som förklarar hur du kan överklaga detta beslutet.

När du har fått ett sådant ovanstående beslut av kommunen. Kan du höra av dig igen till oss här också kan vi se judiskt på vad som man kan göra, och om beslutet följer den gällande lagstiftningen angående enskilda avlopp för privat bostäder.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar