2016-10-21

Hur beräknar man och höjs ens sjukpenninggrundande SGI inkomst när man är sjukskriven och skall få och gå över till aktivitetsersättning / förtidspension?

Hej

Jag var med om en arbetsplatsolycka mars 2009 vilket resulterat
I ett liv i rullstol och ytterst små möjligheter att någonsin få arbeta igen.
Man har efter lång utredning meddelat att man bedömer min medicinska
invaliditet till 31%. och jag kommer nu bli överflyttad till att få sjukersättning
(förtidspension) mot min vilja, samt tvingas till att ansöka om livränta för att
täcka inkomstförluster, trots att jag vill försöka att hitta någon form av anställning

Det känns därför mycket viktigt att ha detta på plats innan övergången

Sedan olyckan har man höjt min SGI 2 ggr – 2012 – 2015 men den totala
höjningen har totalt bara blivit 0,42% på dessa snart 8 år totalt 1890:- och
jag har nu en årsinkomst på strax under 450” vilket innebär att FK betalat upp
till sitt tak, och resterande inkomstförlust ersätts av AFA försäkring
samt sjukpension från ALECTA

Försäkringskassans förklaring är att det bara är när det går bra för
Försäkringskassan det kan bli tal om höjning av SGI………Det kan väl inte stämma ?

Hur borde min SGI/årsinkomst förändrats under dessa år? Totala lönepåslaget i landet har sedan 2009 blivit strax över 15% och alla kostnader i samhället går ju stadigt upp.

Hur ska man räkna ?

Vart hittar jag argument mot försäkringskassan ?

Ge gärna exempel på hur man ska räkna upp detta enligt lag

Med vänlig hälsning
// Rickard


Hej Rickard

Nej, hur din SGI uppräkning skall ske bygger inte på ”hur bra det går för försäkringskassan”. Utan det är de följande som gäller här nedan:

Vad är sjukpenninggrundande inkomst?

Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) används till exempel för att räkna ut din sjukpenning och fastställs av Försäkringskassan utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst.
Det är i allmänhet din aktuella inkomst som ligger till grund för din sjukpenninggrundande inkomst. Den kan också beräknas på en tidigare arbetsinkomst.
När du inte längre har arbetsinkomster är huvudregeln att din sjukpenninggrundande inkomst slutar gälla. I vissa situationer har du dock möjlighet att behålla din sjukpenninggrundande inkomst trots att du inte arbetar.

Vad gäller om jag är sjuk?

Om du är sjuk och din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel är din sjukpenninggrundande inkomst skyddad.

Vad gäller om jag har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta?

Om du beviljas hel sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller livränta har du inte längre rätt att behålla din sjukpenninggrundande inkomst. Börjar du arbeta igen när ersättningen upphör eller ändras, beräknas din sjukpenninggrundande inkomst på den nya arbetsinkomsten.

Om du beviljas mindre än hel sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta och fortsätter att arbeta beräknas din sjukpenninggrundande inkomst utifrån din återstående arbetsinkomst. Om du till exempel har halv ersättning och arbetar halvtid beräknas den sjukpenninggrundande inkomsten på din halvtidslön.

Om du beviljas mindre än hel sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta när du är arbetslös, kan du också få behålla en del av din tidigare sjukpenninggrundande inkomst. Det gäller under förutsättning att du är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Om sjukersättningen, aktivitetsersättningen eller livräntan tar slut

När du inte längre får sjuk-eller aktivitetsersättning kan du få tillbaka den sjukpenninggrundande inkomsten som du hade innan du fick sjuk-eller aktivitetsersättning.

Därefter kan du få behålla din sjukpenninggrundande inkomst om du:

 • är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete
 • deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får utvecklingsersättning eller aktivitetsstöd
 • studerar med studiestöd
 • studerar inom det egna yrkesområdet, även om du inte har studiestöd
 • får utbildningsbidrag för doktorander
 • vårdar barn som är under ett år
 • får kommunalt vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år
 • får ersättning från trygghetsråd eller -stiftelse för studier, praktik eller start av eget företag
 • är sjuk och din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel
 • är ledig för vård av barn som inte har fyllt ett år
 • från och med ditt barns ettårsdag tar ut hel föräldrapenning minst fem dagar per vecka.

Börjar du arbeta igen när sjuk-eller aktivitetsersättningen tar slut eller ändras, beräknas din sjukpenninggrundande inkomst på den nya arbetsinkomsten.

Du kan få höja din sjukpenninggrundande inkomst

Om du saknar anställning helt eller delvis kan du ha rätt att varje år räkna upp din sjukpenninggrundande inkomst med förändringen av konsumentprisindex. Konsumentprisindex visar hur priserna i genomsnitt utvecklas i Sverige.

Källor och länkar till:


Lagen som reglerar detta om sjukpenning och din sjukpenninggrundande inkomst och som du kan hänvisa till finns här och heter Lag (1962:381) om allmän försäkring

Samt att på Försäkringskassans hemsida här hittar du mer allmän info om vad som gäller när du blir sjuk

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar