2016-06-23

Vad händer om någon tar över och likviderar samt avregistrerar en förening och sedan upprättar en kopia av denna och tar över alla avtal och kontrakt i den nya föreningen?

Bästa,

Min fråga gäller en stadgebrottslig likvidering av en ideell förening.

Fyra personer som inte sitter i styrelsen för föreningen A beslutar sig för att likvidera densamma. Man kallar till ett årsmöte som ingen i den sittandes styrelse får reda på och är inte enligt de rådande stadgarna för föreningen är giltiga. De här personerna likviderar A genom ett beslut på stämman, årsmötesprotokollet skrivs under av de fyra och används sedan att säga upp alla avtal/registrering som föreningen har med skatteverket , kommunen, Swedbank, Securitas, försäkringar…m.m. Vi förstår att de genomfört en kupp och att den procedur de gjort detta förfarande stämmer inte ens överens med stadgarna för föreningen A. De har sett till att de tillgångar som fanns i föreningen A övergår till deras egen förening och att nya kontrakt skrivs med partners som de nyss sagt upp avtalen med i A:s namn.

Enligt mitt förstånd så har de här personerna gjort sig skyldiga till egenmäktigt förfarande, trolöshet mot huvudman, bedrägeri genom ID stöld, och bl.a. medhjälp. Detta är ett för stort ärende för alla detaljer men huvuddragen är som ovan beskrivna.

Föreningen A har genom ett styrelsebeslut gett mig fullmakten att gå vidare med ärendet. Jag undrar vad de här människorna gjort sig skyldiga till och om jag ska polisanmäla eller föredra detta ärende som är lite komplext att förstå, till åklagarämbetet för råd och vägledning. Till saken hör att allt finns dokumenterat med underskrifter på förfarandet och resultaten av gärningen är uppenbar och har ställt till stor skada.

Kan Ni hjälpa mig att uttömma detta ärende så jag vet hur jag ska gå tillväga. Jag ska till skatteverket och få föreningen åter registrerad med sitt organisationsnummer måndag 27/6

Med vänlig hälsning

Thomas


Hej Thomas


Det första ni skall göra är att återställa föreningen och alla dem avtal som ni haft med mera.

Därefter skall ni göra en polisanmälan av händelsen så dem får utreda vad som har hänt, och eventuellt sedan väcka åtal mot dem inblandande enligt dem åtalskriterier som du angivit här ovan.

I samband med att det väcks åtal och i samma rättegångsprocess. Kan ni även passa på att kräva skadestånd för den skada som föreningen har lidit på grund av deras brottsliga handlingar som åklagaren presenterar.

Skulle det vara så att polisen bestämmer sig för att lägga ned utredningen samt att åklagaren väljer att inte väcka allmänt åtal mot dem som har gjort detta mot föreningen. Så kan ni alltid rätten att själva civilrättsligt stämma dem på ett ekonomiskt skadestånd för det som dem har åsamkat föreningen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar