2015-06-28

Vad är straffet för förtal, och vilken bevisning krävs för att bli fälld för förtal?

Hej

Se våra svar i kursivstil härnedan efter dina frågor.

  • Vilka böter kan bli utdömda när någon blir dömd för förtal?

Straffet för brott av normalgraden är böter. Om brottet är att anse som grovt ska det rubriceras som grovt förtal. Påföljden kan då bestämmas till böter eller fängelse i högst två år. Vid bedömandet av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om uppgiften genom sitt innehåll eller den spridning den fått eller på annat sätt var ägnad att medföra allvarlig skada.

  • Vilka bevis krävs för fällande dom? I mitt fall har någon ringt anonymt o svartmålat......

Men måste ha bevis för att någon skall bli fälld för förtal. Det kan vara att man har till exempel en inspelning eller vittne som hört när själva förtalet skede.

I lagtexten uttrycks det som: "Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."

Här är distinktionen mellan orden och eller i lagtexten viktig; det räcker inte med att uppgiften är sann eller skäligt grundad, utan det ska också anses försvarbart att lämna uppgiften. Spridning av sanna uppgifter som kan utsätta någon för andras missaktning kan alltså i vissa fall utgöra förtal.


Allt pekar mot en person som dessvärre finns i släkten....Hipp Hipp Hurra! Släkten är värst.....

Mvh, J.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar