2015-04-20

Vad gäller vid en inställd resa samt vilken lagstiftning gäller avseende privatresor, företagsresor och gruppresor?

Hej,

Jag representerar ett reseföretag i Dubai som erbjuder resetjänster mot skandinaviska resemarknaden.

För en tid sedan köpte en av våra kunder en gruppresa för 20 personer till en av våra destinationer. Jag som representant i Sverige har hela tiden haft dialog med kunden då jag befinner mig här och då vi håller på att starta upp en filial.

Vi har inga skriftliga samarbetsavtal gällande priser o.s.v. utan alla korrespondens har skett via mejl och telefon. Tjänsten förskottsbetalas som är vanlig policy inom branschen.

Dessvärre blev det så att p.g.a. av strul med underleverantörer kunde vi inte leverera den här resan och meddelade detta till kunden. Hela summa betalades oavkortat tillbaka och kunden valde då omgående att köpa en liknande tjänst från en annan leverantör.

Produkten var inte identisk vilket gjorde att priset skilde sig åt, och det är nu kunden har kommit tillbaka till oss och kräver oss på mellanskillnaden. Vi anser att då vi återbetalat kunden till fullo, och de dessutom valt att gå till en annan leverantör för att köpa tjänsten,och att därmed att våra åtaganden är över. Kunden hävdar motsatsen nu och har fakturerat oss mellanskillnaden på drygt 100 000 sek.

Han har dessutom hotat skriftligt via mejl att de ska smutskasta oss inom branschen samt dessutom hävdat att han genom jurister förbereder en stämning gentemot mig privat.

Vad är era rekommendationer gällande det här? Skall det göras några åtgärder eller är det som vi själva anser mest hot för att skrämma. Vad går och inte går att göra?

Med vänlig hälsning Christian


Hej Christian

Med tanke på priset på resan, och att du inte har skrivit om det rör sig en privat person eller ett företag som har beställt resepaketet av dig.

För är det företag som köpt resan så är det avtalslagen som gäller. Men är det en privat person som köpt resan, så blir det istället konsumentköplagen ochkonsumenttjänst lagen som skall tillämpas och som du kan läsa merom här, och även resegarantilagen samt paketreselagen och lagen om lufttransporter.

Plus en viktig fråga som inte är bevarad i din redogörelse här ovan. Är om hur långt innan den planerade avresan som du skickade meddelade till kunden om att ni inte kunder leverera tjänsten.

Har detta skett i god tid innan avresan, och har kunden haft möjlighet att boka den andra resa utan att det har medfört merkostnader för kunden. Så har kunden inget berättigat krav på någon ersättning.

Men om ni har meddelat kunden om den inställda resan, och detta har skett när in på de datumet för själva avresan, så kan ni därmed har orsakat kunden en extra merkostnader på grund av ombokningen till den senare resan som kunden köpte. Då kan ni bli skyldiga att betala mellan skillnaden mellan på vad kunden fick betala och vad ert pris var för tjänsten. Men det är den som stämmer någon som skall och måste kunna bevisa att den haft dessa merkostnader för att vinna en rättegångstvist.

I de läget som råder nu enligt din beskrivning här ovan, så rekommenderar vi dig att du skriver och bestrider alla krav som kunden skickar till dig. Skriv direkt på kraven och skicka en kopia tillbaka till kunden.

Om kunden lämnar in en stämningsansökan, och då du får den ifrån domstolen. Så rekommenderar vi dig att kontakta en jurist eller advokat som är expert på avtalslagen alternativt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen samt även resegarantilagen och paketreselagen samt lagen om lufttransporter. Och som då kan läsa igenom alla dina handlingar, samt hjälpa dig med att bedöma läget och ge dig goda råd om vad du skall göra.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar