2015-04-18

Gäller offentlighetsprincipen om offentliga handlingar mellan ett juridiskt ombud och kommunen?

Kan ett dokument som skickas via mejl mellan kommunen och dess juridiska ombud anses vara ett arbetsdokument, och alltså inte vara offentlig handling trots att det är inkommet och skickat till och från kommunen.

Kommunen menar att det är ett internt arbetsmaterial då juristbyrån är deras avtalade ombud.

Jag anser att det är inkommande dokument och därför är offentliga. Alltså därför skall ingen sekretess eller liknande förekomma.

Mvh
Claes


Hej Claes

Normalt sätt är alla mejl till och från en myndighet offentliga och precis som du skriver.

Men all kommunikation emellan en klient och ett juridiskt ombud är konfidentiell, och åtnjuter en en speciell sekretess, och som har utgångspunkt i att klienten skall kunna prata med sitt juridiska ombud helt fritt och konfidentiellt.

Eftersom du inte skriver vad typ av offentliga handlingar som du nu begär ut att får ta del av. Så är det mycket svårt för oss att svara mer exakt på din fråga.

Men är det typ ett juridiskt underlag som skall ligga till grund för ett kommunstyrelsebeslut som blir offentligt och som inte rör någon enskild. Så är chansen stor att det skall klassas som offentlighandling.

Är de däremot en handling emellan de juridiska ombudet och kommunen som klient och i ett pågående rättegångsmål. Så är det nog att anses som enskild och konfidentiell handling tills att ett avgörande är avkunnat i domstolsmålet.

Vårat råd till dig: Är att du begär att få ett skriftligt beslut av kommunen med deras motivering, och en besvärshänvisning om hur du kan överklaga kommunens beslut, också överklagar du kommunens beslut och ser om domstolen anser att de är en offentlighandling eller inte som skall lämnas ut.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar