2015-01-11

Kan Kronofogden utmäta och beslagta en bil vid en utmätningsförrättning?

Jag har skulder hos Kronofogden och dem dra pengar varje månad. Men detta året dra dem inte så mycket ifrån mitt lön.

Jag har ett multihandikappat barn, och vi har en bil som försäkringskassan betalade 60000 kr för att få handikappanpassning av när den inköptes.

Nu har Kronofogden skickade ett brev om att dem skall komma hem till oss och genomföra utmätningsförrättning, och då söka efter tillgångar som kan tas om hand och säljas för att täcka mina skulder.

Mina fråga är om dem kommer att kunna ta den här bilen som vi använder till vårt handikappade barn med specialanpassning?

Jag är så orolig och dem kommer i nästa vecka. Kan ni vara snäll och svara på mina fråga tack.


Hej

Normalt sett mäter Kronofogden ut bilar som man äger och om dessa har något försäljningsvärde, och detta eftersom att bil anses inte tillhöra dem nödvändigheter som man måste ha för att man skall kunna leva ett drägligt och normalt liv enligt deras normer.

Men eftersom ni har ett handikappat barn, och bilen är betalad av försäkringskassan, och eftersom att bilen är direkt handikappanpassad för just detta barnet, och är därmed egentligen bara är tillför att användas för att transportera just detta barnet, och för att detta barnet skall kunna leva och ha ett normalt drägligt liv.

Samt att i kronofogdens regelverk angående bilar så finns de inskrivet ett special undantag. Som säger att man inte skall beslagta ta en bil, om den behövs för den dagliga livsföringen. Å därmed kan man direkt säga att bilen är endast till för barnet, och detta eftersom att försäkringskassan har betalat bilen för barnets räkning, och indirekt kan man säga därmed att barnet självt äger denna bilen.

Så ut ifrån det du skriver, så gör vi bedömningen; Att Kronofogden kommer inte att ta själva bilen i beslag vid utmätningsförrättningen och därmed inte ifrån dig.

Men vi rekommenderar dig starkt om att ha alla papper ifrån Försäkringskassan framme och gängliga, så att du kan vissa upp dessa och om att Försäkringskassan har betalat för bilen med mera, och detta när själva kronofogden kommer hem till dig och dem skall göra utmätningsförrättningen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar